19 užduotis
Mano psichologinis portretas

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite gebėjimus objektyviai ir teigiamai kurti bei pristatyti savivaizdį.

Apibendrinkite kelionės į save žingsnius, pabaigdami sakinius:

Svarbiausios mano asmenybės savybės yra

Neatsakyta į privalomą klausimą

Mano gabumai (dominuojantys mano intelekto tipai) yra

Neatsakyta į privalomą klausimą

Svarbiausios vertybės man –

Neatsakyta į privalomą klausimą

Aš sugebu

Neatsakyta į privalomą klausimą

Mano interesai yra

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kuo ypatingas Jūsų psichologinis portretas? Duokite jį įvertinti tėvams ar kitiems artimiems žmonėms. Ar jie atpažins, kad tai Jūsų portretas?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Dabar į savo psichologinį portretą pažvelkite kritiškai, tiksliau – išskirkite savo stipriąsias puses, kuriomis galite naudotis karjeros kelyje, ir tobulintinas savybes, kurios galbūt 50 trukdys Jums siekti karjeros tikslų.

Mano stiprybės:

Neatsakyta į privalomą klausimą

Mano tobulintinos savybės:

Neatsakyta į privalomą klausimą

Prisistatant įvairiose karjeros situacijose (pavyzdžiui, pokalbyje dėl darbo, teikiant paraiškas projektams, atestacinėje komisijoje, stojant į kai kurias aukštąsias mokyklas), būtina tinkamai pateikti savo stipriąsias puses (tam skirta atskira tema paskutinėje knygos dalyje). O tobulintinų savybių sąrašas yra puikus orientyras, rodantis, ko reikia mokytis, kokius būdo bruožus koreguoti, ir t. t.