67 užduotis
Pirmoji diena darbe

Atlikdami šią užduotį, patobulinsite savo adaptacijos naujoje darbo vietoje kompetenciją.

Atidžiai perskaitykite naujo darbuotojo pirmos darbo dienos aprašymą. Pagalvokite apie naujoko elgesį naujoje darbo vietoje. Atsakykite į 5 klausimus.

Agnė Jurdaitytė (24 metų socialinių mokslų bakalaurė) rado darbą Lietuvoje gerai žinomoje įmonėje, prekiaujančioje švaros prekėmis. Pirmoji šios darbuotojos diena naujoje darbo vietoje buvo tikrai įsimintina.

Agnė iš namų išėjo anksčiau, kad nevėluotų. Į darbo vietą vyko viešuoju transportu, iki biuro pastato ėjo pėsčiomis. Tačiau į darbą Agnė pavėlavo – eidama per automobilių stovėjimo aikštelę, buvo aptaškyta pravažiuojančio didelio juodo automobilio. Agnė pastebėjo, kad, kol ji nuo palto valė nešvarumus, incidento kaltininkas automobilį pastatė įmonės vadovams rezervuotoje vietoje.

Įėjus į biuro pastatą Agnę sustabdė apsaugos darbuotojas. Merginai teko aiškintis, ką ji veikia pastate be leidimo. Apie naujos darbuotojos atvykimą apsauga nebuvo informuota. Prie apsaugos posto Agnė sugaišo papildomas 10 minučių: buvo skambinama į personalo skyrių.

Liftu važiuodama į 3 aukštą, kuriame įkurdintas personalo skyrius, Agnė nugirdo dviejų darbuotojų pokalbį, jog ,,idiotas direktorius vėl ,,pamiršo“ darbuotojų premijas“.

Išlipusią iš lifto merginą pasitiko susirūpinusi įmonės administratorė. Ji priminė, kad įmonėje darbas prasideda 8.00, o ne 8.15 val. Vėluoti griežtai draudžiama. Administratorė palydėjo Agnę į personalo skyrių, kur jai išdavė darbuotojo pažymėjimą bei prisijungimo prie įmonės kompiuterių kodus ir aplanką su dienos užduotimis.

Agnei teko savarankiškai susirasti savo darbo vietą. Ant darbo stalo jos laukė siurprizas – didelė kavos dėmė ir dulkėtas kompiuteris. Naujai darbuotojai teko paklaidžioti biuro koridoriais, kol rado šluostę ir priemonių darbo vietai susitvarkyti.

Pirmoji darbo dienos pusė Agnei Jurdaitytei tiesiog praskriejo. Su įmonės kompiuterine programa ją supažindino informatikos specialistas Justas. Jis Agnei aprodė biurą, patarė, kur geriau pietauti. Antroje darbo dienos pusėje merginai teko susidoroti su darbais savarankiškai, nes telefonas ant Agnės darbo stalo neveikė.

Pirmosios darbo dienos pabaiga suteikė palengvėjimą: su darbo vieta susipažinta, pirmosios užduotys atliktos. Galima tik spėlioti, ką atneš rytojus... ant Agnės darbo stalo neveikė.

Klausimai:

Kaip Jūs vertinate Agnės Jurdaitytės veiksmus pirmąją darbo dieną?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Jei būtumėte Agnės vietoje, ką darytumėte kitaip?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kokį netinkamą įmonės darbuotojų elgesį pastebėjote? Ar darbuotojų elgesį galima pakeisti?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kurios situacijos galėjo sukelti Agnei stresą pačią pirmąją darbo dieną?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Ką patartumėte Agnei, kad kitos darbo dienos šioje įmonėje būtų kitokios?

Neatsakyta į privalomą klausimą

REALYBĖS ŠOKO ĮVEIKIMAS

Tapus naujoku mokymo institucijoje arba darbo vietoje reikia prisiminti, kad Jūsų iš anksto apie organizaciją surinkta informacija skiriasi nuo realybės. Realybės šokas – besimokančiojo ar darbuotojo pirmųjų dienų patirtis, atskleidžianti didelį neatitikimą tarp organizacijos realybės ir lūkesčių.

Priežastys, kurios naujokui gali sukelti realybės šoką:

  • Mokymosi / darbo aplinka. Patalpos, darbo vieta gali kardinaliai skirtis nuo naujoko lūkesčių.
  • Kolegų požiūris ir veiksmai. Drauge besimokantys ar dirbantys žmonės gali elgtis nemandagiai, būti šiurkštūs. Organizacijos senbuviai gali ne tik padėti naujokui adaptuotis, bet ir visaip kliudyti dirbti.
  • Vadovo požiūris. Naujokas gali susidurti su nedėmesingu, pernelyg užsiėmusiu arba tiesiog nesupratingu vadovu. Organizacijos vadovo požiūris ir veiksmai pirmosiomis naujoko darbo dienomis gali nulemti, kad bus užmegzti sėkmingi arba, atvirkščiai, klaikūs santykiai.
  • Pareigų ir teisių ribos. Pirmosiomis dienomis naujoje darbo vietoje gali pasirodyti, jog naujokas yra atsakingas už viską. Daugybė pareigų ir jokių teisių. Tai gali sukelti realybės šoką ir nusivylimą organizacija.
  • Darbo užduotys. Jau pirmosiomis dienomis naujokui gali tekti atlikti tokias užduotis, kurioms jis dar nėra gerai pasirengęs.
  • Organizacijos kultūra. Tai, kaip elgiasi ir bendrauja kiti darbuotojai, gali pateikti įdomių minčių apie organizacijos kultūrą. Jei organizacija nesirūpina naujais darbuotojais, vadinasi, ji nėra suinteresuota investicijomis į personalą.

Kai kurių profesijų atstovai su realybės šoku susiduria dažniau nei kitų. Tai – mokytojai, policininkai, medikai. Visuomenę veikia filmai ir informacija žiniasklaidoje, todėl šios profesijos įsivaizduojamos ir vertinamos ne atsižvelgiant į realybę, o vadovaujantis stereotipais.