63 užduotis
Darbo skelbimų analizė: vertėjas ir elektrikas

Atlikdami šią užduotį, Jūs imsite tobulinti savo efektyvios darbo ieškos kompetenciją.

Darbo ieška prasideda nuo informacijos peržiūros, darbo pasiūlymų analizės ir apsisprendimo, į kokią darbo vietą pretenduoti.

Peržiūrėkite interneto svetainių skelbimus ir susiraskite 2 darbo skelbimus. Pirmasis iš jų turėtų būti skirtas elektrikams, antrasis – vertėjams. Radę skelbimus juos atidžiai perskaitykite, užpildykite pateiktą lentelę, atsakykite į klausimus, pateiktus po lentele.

Informacija iš darbo skelbimo ELEKTRIKAS VERTĖJAS
Kaip darbo skelbime apibūdinama darbdavio organizacija?
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Kokios darbuotojo pareigos išvardijamos skelbime?
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Kokie reikalavimai keliami būsimam darbuotojui?
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Kokie būsimo darbuotojo gebėjimai nurodomi skelbime?
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Kokiu būdu galima pretenduoti į nurodytą darbo vietą?
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Ar nurodyta darbo skelbimo galiojimo data?
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Kokius dokumentus kandidatas turėtų pateikti?
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą

Dar kartą peržiūrėkite abu darbo skelbimus. Pamąstykite apie savo žinias ir gebėjimus. Galvodami apie save atsakykite į pateiktus klausimus.

1. Išvardykite, kokie Jūsų gebėjimai būtų tinkami, jei norėtumėte užimti elektriko ir vertėjo darbo vietas?

Neatsakyta į privalomą klausimą

2. Kurios iš skelbimuose išvardytų darbuotojų pareigų Jums atrodo aiškiai suprantamos?

Neatsakyta į privalomą klausimą

3. Kokios profesijos, Jūsų nuomone, yra giminiškos ELEKTRIKO profesijai?

Neatsakyta į privalomą klausimą

4. Kokios profesijos, Jūsų nuomone, yra giminiškos VERTĖJO profesijai?

Neatsakyta į privalomą klausimą

KĄ DARYTI, KAD IŠLIKTUM PAKLAUSUS DARBO RINKOJE?

Aptarkime, kokios asmeninės savybės ir kokie gebėjimai leidžia išsiskirti iš kitų darbo ieškančių žmonių. Kokios kompetencijos sudaro galimybes efektyviai konkuruoti, išlikti paklausiam darbo rinkoje?

Konkurencingumas – tai asmeninių ir profesinių žinių bei gebėjimų visuma, suteikianti žmogui pranašumus darbo rinkoje.

Būdami šalia kitų žmonių, esame priversti konkuruoti dėl mokymosi ar darbo vietos. Pasitelkdami savo žinias ir gebėjimus, galime pralenkti kitus. Šie gebėjimai tampa ypač svarbūs, kai ieškoma darbo. Tai – proga pademonstruoti savo išskirtinumą, nustebinti darbdavį.

Įvairių darbdavių apklausų (pavyzdžiui, Darbo ir socialinių santykių tyrimo instituto tyrimo, 2002) rezultatai rodo, jog darbuotojams keliami vis aukštesni reikalavimai. Konkurencingumą darbo rinkoje lemia šie veiksniai:

  • Darbuotojo komunikavimo kompetencijos. Vertinamas gebėjimas bendrauti su kolegomis ir klientais darbo aplinkoje; pageidaujami darbuotojai, gebantys susitarti, derėtis.
  • Gebėjimas dirbti komandiškai. Komandinio darbo gebėjimai vis labiau vertinami darbdavių, kurie siekia gerinti organizacijų rezultatus. Jei gebate 164 bendradarbiauti su kitais, įsiklausote į kitų žmonių grupėje išsakomas mintis, esate linkęs drauge su kitais siekti rezultatų – Jūs esate trokštamų darbuotojų sąraše.
  • Gebėjimas savarankiškai stebėti ir kontroliuoti veiklas bei darbo rezultatus. Darbdavių labai palankiai vertinama darbuotojų atsakomybė už savo laiko planavimą, sąžiningą organizacijos išteklių naudojimą.
  • Mokėjimas mokytis. Ši kompetencija siejama su nuolat tobulėjančia, aktyvia asmenybe. Darbdaviai pageidauja, jog darbuotojai imtųsi iniciatyvos ir mokytųsi neskatinami.