4 užduotis
"Aš" ir "mano"

Atlikdami šią užduotį, Jūs pažvelgsite į save įvairiais aspektais, pasitikrinsite, kaip save pažįstate.

Pabaikite sakinius:

Aš esu...

Neatsakyta į privalomą klausimą

Mano...

Neatsakyta į privalomą klausimą

Pagalvokite apie save ir užrašykite po tris svarbiausius savo pasiekimus, vertybes, interesus, asmenybės stipriąsias ir tobulintinas savybes. Tai – tik pirmas žingsnis. Sugrįšime prie šio pratimo vėliau (pirmosios knygos dalies pabaigoje).

  • Kaip lengvai Jums sekasi įvardyti savo savybes?
  • Neatsakyta į privalomą klausimą
  • Ar šie Jūsų parašyti žodžiai tiksliai apibūdina Jūsų asmenybę?
  • Neatsakyta į privalomą klausimą