12 užduotis
Auksinė žuvelė

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite gebėjimus save pažinti.

Trumpam patikėkite pasaka ir įsivaizduokite, kad sugavote auksinę žuvelę. Ji prašo: "Paleisk mane, ir aš išpildysiu tris tavo norus". Ko paprašytumėte auksinės žuvelės?

Pirmasis noras:

Neatsakyta į privalomą klausimą

Antrasis noras:

Neatsakyta į privalomą klausimą

Trečiasis noras:

Neatsakyta į privalomą klausimą

Gal ketintumėte pratęsti norų sąrašą? O gal kaip tik Jums nieko iš tos žuvelės nereikia?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Jūsų norai atspindi vertybes, kurios yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių karjeros kelio pasirinkimą. Patyrinėkime jas atidžiau.

Vertybės – tai svarbiausi principai, kuriais vadovaujamės savo gyvenime. Vertybės tarytum programuoja visą žmogaus veiklą, lemia jo elgesį. Iš kurgi žmogus jas turi?

Vertybės nėra įgimtos. Tai, kokia vertybių sistema bus būdinga žmogui, nuo pat kūdikystės yra nulemta aplinkos, kurioje tas žmogus auga. Vertybių sistemos pradžia – šeimoje, artimojoje vaiko aplinkoje, netgi televizijos laidose ir animaciniuose filmukuose, kuriuos vaikas žiūri. Bręsdamas intelektualiai, žmogus stebi, kartais kopijuoja jam reikšmingų asmenų (tėvų, mokytojų, draugų) elgesį ir perima dalį jų vertybių. Besiformuojančiai vertybių sistemai įtakos turi įvairiausi kultūros produktai (filmai, spektakliai, masinės šventės, kiti renginiai), religija, įstatymai ir kt. Kai žmogus visiškai subręsta, jis ima pats formuoti savo vertybių sistemą, pats renkasi, kas jam svarbiausia gyvenime. Todėl kartais nutinka, kad vaikų vertybės iš esmės nesutampa su tėvų arba bendramokslių vertybėmis. Iš čia tas posakis: "balta varna"...

Renkantis karjeros kelią itin svarbu įvardyti savąsias vertybes, kaip pagrindinį gyvenimo orientyrą. Tam skirta užduotis "Vertybių skalė".