70 užduotis
Mano kompetencijų aplankas

Atlikdami šią užduotį, Jūs suformuosite asmeninį kompetencijų aplanką.

Turite sukaupę daugybę žinių apie karjeros dokumentus ir jų naudojimą. Atlikote įvairiausias užduotis, rengėte savo karjeros dokumentus. Pasitelkdami asmeninę patirtį ir naudodami šiame skyriuje pateiktus patarimus, sukurkite savo kompetencijų aplanką.

Atkreipkite dėmesį ne tik į dokumentų išdėstymą, bet ir į jų pateikimo formatą. Apgalvokite, kurias savo kompetencijas akcentuosite, kokius šių kompetencijų įrodymus pateiksite.

Savo kompetencijų aplanką pristatykite klasės draugams. Ruošdamiesi pristatymui atsakykite į šiuos klausimus:

Kuris į Jūsų kompetencijų aplanką įsegtas dokumentas pareikalavo daugiausia darbo?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kuris iš pridėtų Jūsų pasiekimus / laimėjimus žyminčių dokumentų Jums pats vertingiausias? Kodėl?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kaip Jūs ateityje planuojate papildyti savo kompetencijų aplanką?

Neatsakyta į privalomą klausimą
Prisegti kompetencijų aplanką (jeigu yra galimybė)
Neatsakyta į privalomą klausimą