55 užduotis
Kojinių gamyklos valdybos posėdis

Atlikdami šią užduotį, naudosite "smegenų šturmo" metodą, kuris padės Jums suprasti, jog kūrybiški sprendimai susiję su spontaniškumu ir originalumu.

Surinkite 8 žmonių grupę. Susėskite aplink stalą taip, kad visi grupės nariai galėtų matyti vieni kitus. Įsivaizduokite, jog esate tarptautinės kompanijos, gaminančios moteriškas kojines, direktorių valdyba. Jus informavo, kad dėl įvykusios avarijos gamykloje kompanija turi 55 000 porų brokuotos produkcijos, t. y. kojinių, kurių akys nubėgusios, tad jų nebegalima parduoti vartotojams. Direktorių valdybos užduotis – pateikti kiek įmanoma daugiau idėjų, kaip ir kur būtų galima panaudoti šią brokuotą produkciją.

Atsakymus užrašykite dideliame popieriaus lape. Šiai užduočiai turite 10 minučių.

Savo grupės atsakymus galite pristatyti kitoms grupėms. Skirtingų grupių rezultatus palyginkite.

Atsakymas
Neatsakyta į privalomą klausimą