1 užduotis
Kodėl žmonės dirba?

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo supratimą apie darbo paskirtį.

Atlikite trumpą apklausą: pasikalbėkite su tėvais, seneliais ir savo draugais (iš viso turėtų būti ne mažiau kaip 10 žmonių) apie darbo paskirtį. Visiems jiems pateikite tą patį klausimą: "Kodėl žmonės dirba?" Atsakymus užsirašykite.

Apibendrinkite juos, išskirdami tris dažniausiai pasitaikančius atsakymus.

Neatsakyta į privalomą klausimą

Ką Jūs pats manote šiuo klausimu?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kaip Jūsų pašnekovų nuomonė susijusi su anksčiau išvardytomis priežastimis, dėl kurių žmonės dirba?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kaip manote, kuri priežastis dirbti ir siekti karjeros yra svarbiausia?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kalbant apie darbą, dažnai vartojamas žodis "karjera". Ką jis reiškia?

Karjera – tai socialiai reikšmingų žmogaus veiklų seka per visą jo gyvenimą. Toks yra bendriausias žodžio „karjera“ apibrėžimas. Platesnis ir išsamesnis šio žodžio apibrėžimas pateikiamas sąvokų žodynėlyje knygos gale.

Karjera nūnai nebesiejama su pastoviu darbu vienoje organizacijoje ar toje pačioje veiklos srityje, jai apibūdinti nebeužtenka "karjeros laiptų" metaforos. Karjeros veiklos gali būti pačios įvairiausios (įskaitant mokymąsi, stažuotes, savanorišką darbą ir t. t.), o jos "trajektorija" – nenuspėjama: buvęs vadovas gali čia pat imtis elementarių nekvalifikuotų darbų, paragauti bedarbio duonos arba nuo nulio pradėti kurti savo verslą.

Karjera nūnai nebesiejama su pastoviu darbu vienoje organizacijoje ar toje pačioje veiklos srityje, jai apibūdinti nebeužtenka "karjeros laiptų" metaforos. Karjeros veiklos gali būti pačios įvairiausios (įskaitant mokymąsi, stažuotes, savanorišką darbą ir t. t.), o jos "trajektorija" – nenuspėjama: buvęs vadovas gali čia pat imtis elementarių nekvalifikuotų darbų, paragauti bedarbio duonos arba nuo nulio pradėti kurti savo verslą.

Kiekvienas iš mūsų savaip interpretuoja žodį „karjera“. Juk žodžiai patys savaime yra bereikšmiai. Prasmę jiems suteikia žmogus, remdamasis savo patirtimi, vertybėmis, pasaulėžiūra. Vadinasi, ir Jūsų karjeros supratimas yra savitas, unikalus. Jo analizė padės Jums įžvelgti savo siekius ir prioritetus, palyginti juos su savo draugų bei artimųjų siekiais.