40 užduotis
Karjeros sprendimo priėmimo procesas

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo gebėjimus priimti sprendimus, komunikuoti, analizuoti ir sisteminti informaciją.

Pasikalbėkite su mama (ar kitu artimu suaugusiu žmogumi) apie jos (jo) karjeros sprendimus. Pokalbyje pagelbės interviu klausimai:

  • Kada pirmą kartą turėjote rimtai apsispręsti dėl tolesnio mokymosi ar darbo? Kaip tada jautėtės?
  • Kas turėjo įtakos pirmajam karjeros sprendimui? Kaip manote, ar jis buvo pakankamai pamatuotas? Ar buvo įvertintos visos galimybės? Ką dabar darytumėte kitaip?
  • Kaip sekėsi įgyvendinti savo sprendimą? Ar pavyko įstoti į norimą studijų programą arba gauti norimą darbą? Gal prireikė "plano B"?
  • Kaip sekėsi įgyvendinti karjeros sprendimą? Gal pradėjus studijuoti ar dirbti „išlindo“ sprendimo trūkumai? Gal supratote, kad suklydote? Ką tuomet darėte?
  • Kada vėl iškilo poreikis apsispręsti dėl karjeros? Kiek rimtų karjeros sprendimų galėtumėte suskaičiuoti savo gyvenimo kelyje?

Pokalbį apibendrinkite, išryškindami karjeros sprendimo priėmimo proceso etapus.

Atsakymas
Neatsakyta į privalomą klausimą