Ugdomasis konsultavimas, kaip priemonė darbui su tėvais, ugdant mokinius karjerai

 

 

Šia programa siekiama skatinti inovatyvias bendravimo ir bendradarbiavimo formas tarp karjeros koordinatorių ir mokinių, bei jų tėvų. Programos metu pristatomas naujas konsultavimo metodas – ugdomasis konsultavimas. Seminaro metu dalyviai susipažins su šio metodo samprata, paskirtimi, pritaikymo galimybėmis, panašumais su profesinio konsultavimo procesu, o kartu ir tobulinti ugdomojo konsultavimo įgūdžius, kuriuos praktiškai galės panaudoti savo, kaip karjeros koordinatorių, veikloje, konsultuojant mokinius, jų tėvus.

 

Seminare įgytos žinios ir gebėjimai palengvins karjeros koordinatorių pasirengimą individualioms ir grupinėms mokinių ir jų tėvų konsultacijoms, gilins karjeros koordinatorių profesinę kompetenciją. Įvaldžius inovatyvias konsultavimo technikas būtų galima tikėtis efektyvesnio konsultavimo proceso, o kartu ir aktyvesnio, sąmoningo, atsakingo konsultuojamojo vaidmens.


Programos tikslas Mokymų dalyviams sudaryti galimybes įgyti žinių apie ugdomąjį konsultavimą, padėti tobulinti konsultavimo įgūdžius, kuriuos dalyviai galės pritaikyti darbui su tėvais, ugdant mokinius karjerai.


Programa skirta mokyklų karjeros koordinatoriams, klasių vadovams, pagalbos mokiniui specialistams.


Programos trukmė 8 ak. val.