Reggio Emilia ankstyvojo ugdymo filosofija ir ugdymosi karjerai galimybės vaikų darželiuose

 

Programos “REGGIO EMILIA ankstyvojo ugdymo filosofija ir ugdymosi karjerai galimybės vaikų darželiuose” paskirtis – plėtoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijas, reikalingas teikti ikimokyklinio ugdymo ir ankstyvojo ugdymo karjerai paslaugas darželiuose.

 

Seminare pristatomos praktinės ir teorinės įžvalgos apie vieną inovatyviausių ankstyvojo vaikų ugdymo - Reggio Emilia filosofiją. Dėmesys kreipiamas į šios ugdymo filosofijos taikymą, aplinkos ir priemonių įvairovę bei jų svarbą padedant vaikams atskleisti save per „100 kalbų“.

Taikant Reggio Emilia principines vaikų ugdymo(si) nuostatas, vaikai ugdosi šias kompetencijas, kurios neabejotinai svarbios kalbant ir apie ankstyvojo ugdymosi karjerai galimybes:

Meninė kompetencija – vaizduotės turtingumas, išlaisvintas kūrybiškumas, įvairių medžiagų, gamtinių priemonių ir spalvų derinimas.

Socialinė kompetencija – savo veiksmų derinimas ir turtinimas veikiant greta vienas kito, bendravimas ir bendradarbiavimas.

Pažinimo kompetencija – raidžių ir ženklų pažinimas, simbolių kūrimas, formų, spalvų, objektų ir reiškinių suvokimas.

Kalbos kompetencija – vaikai pasakojimas, istorijų, eilėraščių kūrimas, rašto elementų mokymasis.

Sveikatos saugojimo – smulkiosios motorikos lavinimas, žinios apie saugų elgesį gamtoje, gatvėje su elektra ir kt. 

Seminaro metu aptariamos ankstyvojo ugdymosi karjerai galimybės minėtų kompetencijų kontekste. Dalyviams pristatomi ne tik teoriniai Reggio Emilia ugdymo pamatai, bet ir praktinės įgyvendinimo galimybės ir principai, juos glaudžiai siejant su ugdymosi karjerai elementais.

 

Programa skirta ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams

Darbo formos: paskaita, diskusija, „mokymasis dalyvaujant“, atvejų analizė, praktinis darbas, refleksija.

Programos apimtis: 8 akad. valandos (2 akad. val. teorijos, 6 akad. val. praktinės veiklos).