Ankstyvasis ugdymas karjerai

 


Programos Ankstyvasis ugdymas karjerai paskirtis – plėtoti ikimokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo mokyklų pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijas, reikalingas teikti ankstyvojo ugdymo karjerai paslaugas darželiuose ir pradinėse mokyklose.

 

Nors pagrindinės švietimo įstaigos, teikiančios profesinio orientavimo paslaugas yra bendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos, kurios organizuoja ir užtikrina mokinių ugdymą karjerai, profesinį informavimą ir profesinį konsultavimą, tačiau itin svarbus vaidmuo tenka ankstyvojo vaikų ugdymo įstaigoms (darželiams bei pradinėms mokykloms). Užsienio mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad ankstyvajam vaikų karjeros ugdymui svarbu skirti itin didelį dėmesį, nes tai sparčiai augantis sektorius, o specialistų šioje srityje išties stokojama (Early Years Great Careers[1], 2015). Kokybiškas karjeros konsultavimas ir informavimas jau nuo mažų dienų skatina vaikų pasitikėjimą savimi, sėkmingą karjeros planavimo eigą. Ugdymo karjerai programa (ŠMM, 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72) apibrėžia karjeros kompetencijas kaip bendrosios asmeninės kompetencijos dalį, glaudžiai susijusią su kitomis bendrosiomis ir dalykinėmis kompetencijomis, ir kurios įgyvendinimas grindžiamas mokyklos bendruomenės sutelktiniu darbu: bendradarbiavimu tarp asmenų, teikiančių ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas (karjeros specialistų), kitų švietimo pagalbos specialistų, visų mokytojų, bendromis mokyklos ir šeimos, mokyklos ir įvairių karjeros paslaugas teikiančių institucijų pastangomis.

 

Mokymų metu pedagogai įgys žinių apie šiuolaikinę karjeros ir jos valdymo sampratą, pagrindines ankstyvojo ugdymo karjerai teorijas, jų praktinį pritaikymą vaikų karjeros kompetencijoms ugdyti. Taip pat įgys žinių ir įgūdžių, padėsiančių vesti vaikams ugdymo karjerai užsiėmimus. Programos dalyviai susipažins su ikimokykliniam ugdymui ir pradinėse mokyklose būdingais grupinio darbo bei žaidybiniais elementais. Praktinių užduočių metu dalyviai galės tobulinti konsultavimo įgūdžius ir technikas, konstruktyviai teikti grįžtamąjį ryšį.

 

Programa skirta ikimokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo mokyklų pedagogams, teikiantiems ankstyvojo ugdymo karjerai paslaugas vaikams.

 

Darbo formos: paskaita, diskusija, „mokymasis dalyvaujant“, atvejų analizė, praktinis darbas, refleksija.

 

Programos apimtis: 8 akad. valandos (4 akad. val. teorijos, 4 akad. val. praktinės veiklos).