Grįžtamojo ryšio žaidimas – metodinė priemonė ugdymo karjerai veikloje
 

Informacija tėvams (rekomenduojama skelbti El.dienyne, el.paštu ir pan.)

 

Gerbiami mokinių tėvai,

Sėkmingas profesijos pasirinkimas ir asmens karjera yra ne tik mokinio, bet ir jį supančios aplinkos – tėvų, mokyklų vadovų, mokytojų, karjeros specialistų ir būsimų darbdavių – rūpestis. Mokiniui, priimančiam sprendimus, susijusius su profesijos pasirinkimu, svarbu apsilankyti savo tėvų, globėjų, senelių ir kitų artimųjų darbo aplinkoje ir susipažinti su jų profesine veikla bei pasitikrinti priimamus karjeros sprendimus.

Kviečiame tėvelius ir jų darbdavius aktyviai dalyvauti Visuotinėje atvirų durų dienoje tėvų darbovietėse (numatoma data)Raginame pasikviesti vaikus ir suteikti jiems galimybę susipažinti su profesijų įvairove Jūsų darbo aplinkoje.