Ramunės Kliaugienės medžiaga

 
 1. Darbo patirtis ir karjeros samprata

 2. Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas

 3. Mano asmenybės savybės
   
 4. Mano gabumai 

 5. Mano karjeros interesai 

 6. Mano pasiekimai ir kompetencijos 

 7. Mano vertybių skalė 

 8. Artimoji socialinė aplinka 
   
 9. Asmeninė patirtis ir karjera 

 10. Socialiniai vaidmenys ir karjera  

 11. Mano psichologinis portretas 

 12. Karjeros informacija ir jos paieška 

 13. Informacijos paieškos etapai 

 14. Mokymasis visą gyvenimą ir karjera 

 15. Asmeninis mokymosi stilius karjeros kelyje 

 16. Mokymo įstaigų įvairovė ir galimybės toliau mokytis 

 17. Kas vyksta darbo pasaulyje 

 18. Profesijų, kompetencijų ir mokymosi galimybių sąrašas 

 19. Asmeninė ateities vizija 

 20. Mano gyvenimo ir karjeros tikslai 

 21. Palankios ir trukdančios jėgos, siekiant karjeros tikslų 

 22. Karjeros sprendimai 

 23. Sprendimo priėmimo modeliai 

 24. Sprendimo priėmimo technikos 

 25. Sprendimo priėmimo sunkumai 

 26. Laiko ir kitų išteklių planavimas 

 27. Karjeros planas 

 28. Kompetencijos, būtinos siekiant karjeros tikslų 

 29. Laiko ir kitų išteklių valdymas karjeros kelyje 

 30. Gebėjimas dirbti komandiškai kaip karjeros sėkmės sąlyga 

 31. Streso valdymas mokymosi ir darbo situacijose 

 32. Kūrybiškas problemų sprendimas 

 33. Konfliktų sprendimo būdai 

 34. Adaptacija naujoje mokymosi aplinkoje 

 35. Karjeros dokumentų rengimas 

 36. Europass kalbų pasas 

 37. Motyvacinis laiškas 

 38. Lydintysis laiškas 

 39. Darbo ieškos būdai 

 40. Laiškų siuntimas potencialiems darbdaviams 
   
 41. Prisistatymas telefonu 

 42. Pokalbis del darbo 

 43. Adaptacija darbo vietoje 

 44. Kompetencijų aplankas