Kviečiame pradedančiuosius mokyklų karjeros specialistus registruotis į konsultacijas el.p. geliune.adomaityte@lmnsc.lt
 

Uždaviniai

 

Ugdymo karjerai skyriaus uždaviniai:

 • Teikti informaciją ir metodinę pagalbą mokykloms ir švietimo pagalbos įstaigoms dėl profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) paslaugų teikimo

 • Užtikrinti šiuolaikiškų mokiniams skirtų profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) metodinių ir informacinių leidinių/priemonių prieinamumą

 • Organizuoti profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) specialistų kvalifikacijos tobulinimą 

 • Organizuoti ir vykdyti bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) stebėseną

 • Skatinti ir koordinuoti profesinio veiklinimo iniciatyvas

 • Organizuoti Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) turinio plėtrą

 • Užtikrinti centrinio profesinio informavimo taško veiklą, teikti profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) paslaugas mokiniams

 • Teikti informaciją mokinių tėvams, mokyklų profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) specialistams, savivaldybių profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) koordinatoriams 

 • Bendradarbiauti su profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) įstaigomis užsienio šalyse, palaikyti ryšius su aukštųjų mokyklų karjeros centrais, darbdavių organizacijomis ir kitais socialiniais partneriais


Ugdymo karjerai skyrius užtikrina:
 • skyriaus darbuotojų pagalbą ieškant karjeros informacijos

 • informacijos teikimą įvairiomis formomis (knygos, žurnalai, katalogai, lankstinukai, filmai, nuotraukos, tinklapiai ir kt.)

 • individualaus interviu nešališkumą ir konfidencialumą (skyriaus darbuotojai vengia patarimų bei vienų ar kitų studijų programų ar mokymo įstaigų reklamos)

 • lankytojų išankstinį informavimą apie pasikeitusį individualaus interviu (pokalbio) laiką

 • atsakymą į skyriaus el. paštu teikiamus klausimus 5 dienų bėgyje

 • nuolatinį karjeros informacijos atnaujinimą

 • nuolatinį informacijos atnaujinimą skyriaus interneto svetainėje