Registracija į karjeros planavimo konsultacijas vyksta el. paštu geliune.adomaityte@lmnsc.lt
 

Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra

 

Projektas „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra” Nr. VP3-2.2.-ŠMM-07-V-01-004Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdė projektą „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“ Nr.VP3-2.2.-ŠMM-07-V-01-004. Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-07-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti, atnaujinti bei įdiegti ugdymo karjerai infrastruktūrą, užtikrinant profesinio orientavimo (ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo) tęstinumą ir prieinamumą, lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams. Projekto lėšomis įgyta kompiuterinė įranga savivaldybių, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų karjeros specialistams sudarys šiuolaikiškesnes sąlygas organizuoti ir vykdyti profesinį orientavimą (ugdymą karjerai) ir jo stebėseną, sudarys galimybes ugdyti mokinių karjeros valdymo kompetencijas naudojant naujas, šiuolaikiškas ir mokiniams patrauklias profesinio orientavimo metodikas, e-metodines užduotis. Tai leis mokiniams pagilinti karjeros svarbos suvokimą, užtikrins jų mokymosi motyvaciją. 

Projekto metu mokinių profesinio orientavimo paslaugų organizavimui ir stebėsenos vykdymui nupirkti nešiojamieji kompiuteriai 860-čiai bendrojo ugdymo mokyklų ir 70-čiai profesinio mokymo įstaigų. Profesinio orientavimo veiklų organizavimui ir koordinavimui nešiojamaisiais kompiuteriais aprūpinta 60 savivaldybių administracijų arba jų įgaliotų institucijų

Profesinio orientavimo paslaugoms teikti nupirkti planšetinių kompiuterių komplektai (komplektą sudaro: nešiojamasis kompiuteris su programine valdymo įranga, 28 planšetiniai kompiuteriai su programine įranga, saugojimo – įkrovimo dėžė ir maršrutizatorius) 185-oms bendrojo ugdymo mokyklom ir vienas komplektas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui  (įstaigų sąrašas).